22 de juny 2017

PROCESSAL. Execució de sentències. Impossibilitat material o jurídica o incident d'execució de sentència. La Sala estableix que la posició de la Generalitat no pot ser ambigua. Interlocutòria del TSJC de data 22 de juny de 2017 (GC 2634/2003)